SLUNÍČKOVÁ SBÍRKA

31.08.2022

Sluníčková sbírka Nadace pro transplantace kostní dřeně

Od 14:00 bude probíhat sbírka do zapečetěných kasiček, s nimiž budou žáci devátých ročníků ZŠ Masarykova Čáslav oslovovat návštěvníky akce, kteří budou za finanční příspěvek odměňováni ručně vyrobenými sluníčky žáky téže školy.

Předpokládané trvání sbírky je od 14:00 do 16:00.

Výtěžek sbírky bude po rozpečetění na Městském úřadě Čáslav odeslán na konto nadace ČSOB Plzeň, č.ú. 207993644/0300 a použit na:

  • podporu rozvoje programu transplantací kostní dřeně
  • vyšetření potencionálních dárců a jejich zařazení do databáze
  • vzdělávání
  • příspěvky na krytí zvýšených životních nákladů během a po alogenní transplantaci
  • výstavbu nového transplantačního centra při FN v Plzni

Více informací o nadaci na www.kostnidren.cz